Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / Den 6 december kl. 17.00-20.00
After Work med föredrag om fiskodling
Välkomna till en After Work med föredrag om fiskodling ur ett praktiskt och legalt perspektiv den 6 december kl. 17.00-20.00, St Gertruds, Östergatan 7B i Malmö.

Föreningen har sett en ökad etablering och flera projekt för fiskodlingar i Sverige under de senaste åren. Vi har därför nöjet att presentera nästkommande föredrag
som kommer att ge lite mer kunskap om vad landbaserad fiskodling innebär. Vad är miljönyttan och påverkan från denna typ av anläggning och vilka juridiska
utmaningar har de etableringar som finns stött på i den juridiska processen?

Peter Wiklund, senior rådgivare, delägare och styrelseledamot i bolag som utvecklar och säljer landbaserade fiskodlingar för koppling till akvaponi, redogör
för landbaserad fiskodling. Peter kommer även att berätta om hur restflöde från fiskodling kan nyttjas som resurs i exempelvis växthus. Vi kommer även att få höra
om Peters erfarenheter från fiskodlingen i Floda och det FN-projekt som bolaget har. Peter arbetar även med kommersiella fastigheter kring utveckling och
etableringar av verksamheter.

Tove Andersson, advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå, med mångårig erfarenhet inom miljöprövningar för olika branscher redogör för rättsläget
när det gäller tillståndsprövningar för fiskodling på temat ”Miljötillstånd och fiskodling – vad säger praxis?”

Föreningen bjuder på lättare mat och dryck. Föredraget kommer att börja kl. 17.30.

Anmälan sker per e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast den 28 november.

Dina kontaktuppgifter behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som ni finner på hemsidan www.sydsvenskamiljorattsforeningen.se. Föreningen kommer
att radera listan så snart den har använts för avsett ändamål.


Väl mött!
EVENT / den 10 november 2022 kl. 11.30-13.00
Lunchseminarium om BREF-dokument och BAT-slutsatser
Välkomna till en spännande resa i landet BREF! Seminariet kommer att hållas på High Court, gamla hovrätten i Malmö, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö.

I landet BREF inleds varje nytt samtal med en obligatorisk förklaring av alla tillhörande förkortningar såsom IED, BREF, BAT, BATC, JRC, EIPPCB, TWG, BAT-AEL, osv.

Helt i motsats till det franska ordet "bref"-s antydan, hittar vi de tusensidiga BREF-dokumenten med tillhörande BAT-slutsatser som tas fram genom gediget kunnande, tyckande och balanserande av ståndpunkter och intressen under ramen för EU:s industriutsläppsdirektiv (IED).

Seminariet kommer att gå igenom hur framtagandet av dessa massiva dokument går till - inifrån processen. Hur fungerar egentligen den så kallade Sevilla-processen? Lyssna till hur jämkandet av synpunkter från NGO:s, verksamhets-utövare, leverantörer och stater till slut leder fram till något som är legalt bindande i respektive medlemsstat. Teknik, särintressen, känslor, byråkrati och demokrati - stundtals i samklang, stundtals i disharmoni - i syfte att minska industri-verksamheters påverkan på människors hälsa och på miljön.

Efter en orientering om Sevilla-processens viktigaste delar och erfarenheter från arbetet med BREF/BAT-dokument hoppas vi på en diskussion med er i publiken. Hur bra funkar de EU-gemensamma BAT-slutsatserna i svensk miljörätt, vilka fallgropar finns för verksamhetsutövare i Sverige, och hur förhåller sig våra svenska tillsyn- och prövningsmyndigheter till tillämpning av dokumenten som kommer ut av den något pragmatiska Sevilla-processen?

Kom och lyssna till Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping, och Mats Lindgren, Sweco, som båda varit högst delaktiga i framtagandet av BREF/BA-dokument och dess tillhörande BAT-slutsatser. De har med sig perspektiv och lärdomar från att ha suttit med i arbetet i form av verksamhets-utövare, bransch¬föreningar och Naturvårdsverket. Seminariet modereras av Jakob Sahlén, Sysav.

Vi bjuder på lunch.

Anmälan sker per e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast den 2 november.


Väl mött!
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten.
Presentations-PDF
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)