Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / den 7 december kl. 07.30-09.00, Hotell Radisson Blu vid Caroli
Frukostseminarium om biokolproduktion - en utsläppsnegativ teknik för många
Välkomna på frukostseminarium om biokolproduktion!

Ludvig Landén, CEO, Biochar.Tech, och Anders Linnerborg, advokat och partner på Setterwalls Advokatbyrå, kommer att berätta om biokolproduktion och pyrolys. Vad är det, vilka miljöeffekter kan det bidra till och vilka legala aspekter behöver man beakta vid en tillståndsprövning?

Pyrolys av organiska restflöden för produktion av biokol är under stark utveckling och kan bidra till klimatomställningen både genom att förnybar energi produceras i processen och att kolet som tillverkas kan bidra till negativa CO2-utsläpp (klimatpositiva).

Kolet som produkt kan ersätta fossila kolkällor och även med rätt förutsättning fungera med permanent kolsänka om det används på ett sätt där det inte förbränns efter sin livscykel. Kolet har dessutom egenskaper som gör att negativa effekter av klimatförändringen kan mildras genom exempelvis fukt- och näringshållande egenskaper.

Med pyrolysteknik kan en stor del av näringslivet bli en del av klimatomställningen då de allra flesta tillverkande företag äger någon form av organiskt restflöde. Tekniken kan tillämpas både i stor och liten skala, från små gårdsanläggningar till storskaliga industriella anläggningar och fungera som ett komplement till storskalig CCS.

Pyrolys och produktion av biokol är sparsamt reglerat i lag och förordningar och är delvis i ett juridiskt gränsland. Hur ska man som producent agera i en tillståndsansökan eller på annat sätt hantera verksamheten rättsligt?

Föreningen bjuder på frukost.

Anmälan sker via hemsidan under fliken events senast den 30 november.

Väl mött!
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten.
Presentations-PDF
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)