Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / 11 februari 2020, kl. 11.30-13.00
Lunchseminarium med Naturvårdsverket
Naturvårdsverket kommer och redogör för sin slutredovisning av regeringsuppdraget om undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall, t.ex. schaktmassor. Mer information om bl.a. var seminariet kommer att hållas kommer inom kort. Anmälan görs till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se.
EVENT / Onsdagen den 9 september, kl. 12.00-13.00
Inbjudan till webbinarium om tillämpningen av riksintressen
Föreningen välkomnar sina medlemmar till höstens första event, tillika Föreningens första webbinarium. Föredraget börjar kl. 12.00 och föreningens medlemmar kan ta del av föredraget genom en länk som kommer att publiceras på Föreningens hemsida, www.sydsvenskamiljorattsforeningen.se ca 15 minuter innan föredraget börjar.

Information om planering inför höstterminen
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten. Presentationen från föredraget hittar du här.
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)