Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / Måndagen den 19 april 2021
Vattendagen
Varmt välkomna till Vattendagen den 19 april 2021

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi.

Vattendagen hålls i år som webbinarium med ambitionen att skjuta fram positionerna från problem till att börja diskutera lösningar. Webbinariet vänder sig främst till dig som representerar en vattenanvändare: industri, lantbruk, samhälle, myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med frågeställningen. Vi inleder med inlägg från olika aktörer som ger en bakgrund och framförallt lyfter aktuella utmaningar.

Detta är ett samarrangemang mellan Sydsvenska Miljörättsföreningen, Länsstyrelsen Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och Krinova.

Mer information om Vattendagen hittar ni på länken nedan. Följ även länken för anmälan.

https://handelskammaren.com/evenemang/vattendagen-2021/
EVENT / Den 22 april 2021 kl. 11.30-13.00
Inbjudan till webbinarium
Den 22 april 2021 kl. 11.30-13.00 håller Sydsvenska Miljörättsföreningen ett webbinarium om Natura 2000. Detta webbinarium kommer att följas upp med ett webbinarium den 25 maj 2021 om pågående utredning om artskyddsförordningen som regeringen har tillsatt och som ska redovisas den 14 maj.

Föredraget den 22 april hålls av Mathias Öster och Elisabeth Werner. Mathias Öster är disputerad ekolog och arbetar sedan nio år tillbaka som uppdragsledare och sakkunnig ekolog hos WSP Sverige AB. Mathias arbetar brett med naturmiljöfrågor, bland annat utredningar och prövningar gällande Natura 2000 och artskydd. Elisabeth Werner arbetar som advokat på Advokatfirman Delphi med bl.a. tillstånds- och tillsynsfrågor avseende miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter.

Föredraget kommer att inrikta sig både mot de legela aspekter som gäller för Natura 2000-områden samt praktiska delarna baserat på genomförande av utredningar m.m. Vad är syftet, hur ska hänsyn tas och vad behöver man tänka på vid utövande av verksamhet i närheten av Natura 2000-områden? Du som deltagare kommer att få en övergripande presentation av de praktiska delarna av en Natura 2000-prövning, baserat på praxis – vilka underlag och utredningar som krävs, prövningens avgränsning och omfattning samt hur indirekta och kumulativa effekter gör att Natura 2000-prövningar skiljer sig från andra områdesskydd.

Anmälan sker per e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast den 16 april. Teamslänk till seminariet kommer att skickas ut någon dag innan webbinariet. Om ni anmäler flera deltagare samtidigt så måste ni uppge e-postadress för samtliga anmälda deltagare, vilket främst gäller deltagare från vänföretag. Om du inte uppger annan e-post vid anmälan kommer inbjudan att skickas till den e-post som du anmält dig ifrån.

Information om planering inför höstterminen
Anmälan till webbinariet
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten. Presentationen från föredraget hittar du här.
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)